Minskad orderingång till industrin - E55
Annons
Annons

Minskad orderingång till industrin

Industrins orderingång minskade med 9,6 procent i mars jämfört med februari. Jämfört med motsvarande månad i fjol minskade orderingången med 2,0 procent, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Annons
Annons
EkonomiTT

Orderingången från hemmamarknaden sjönk med 6,3 procent i mars jämfört med månaden före och minskade med 3,1 procent jämfört med motsvarande månad 2019. Orderingången från exportmarknaden sjönk med 12,2 procent mellan månaderna och föll med 1,0 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Minskad orderingång till industrin Minskad orderingång till industrin