Minskad orderingång till industrin - E55
Annons
Annons

Minskad orderingång till industrin

Industrins orderingång minskade med 1,8 procent i augusti jämfört med juli. Jämfört med motsvarande månad i fjol minskade orderingången med 1,1 procent, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Annons
Annons
EkonomiTT

Orderingången från hemmamarknaden steg med 1,6 procent i augusti jämfört med månaden före och minskade med 1,1 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Orderingången från exportmarknaden sjönk med 2,0 procent mellan månaderna och föll med 0,9 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Minskad orderingång till industrin Minskad orderingång till industrin