Raketfart i industrin – inflation hotar - E55
Annons
Annons

Raketfart i industrin – inflation hotar

Uppdaterad: 2021-05-03 09:40

Industriföretagen går på högsta fart. Men det finns kapacitetsproblem. Leveranstiderna är ovanligt långa och priserna sticker iväg ordentligt.

Annons
Annons
EkonomiTT

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, steg i april till 69,1, den näst högsta siffran i indexets 26-åriga historia, jämfört med 64,7 månaden före.

Trenden är onekligen tydligt uppåtriktad, säger Jörgen Kennemar, som för Swedbanks del ansvarar för den månatliga mätningen ihop med inköpschefsorganisationen Silf.

Trenden har varit i starkt stigande under en längre tid, efter kollapsen förra våren.

Priser och leveranser

Men med den kraftigt ökade efterfrågan kommer utmaningar. Även om företagen i enkäten ännu inte direkt uppger några tydliga spår av vad alla nu pratar om, halvledar- och containerbrist, så stiger delindexet för leveranstider.

Och priserna på företagens insatsvaror drar iväg, dels till följd av stigande råvarupriser i största allmänhet, men också som en effekt av störningar i leveransflödena. Delindexet för företagens insatsvarurpriser steg i april till den högsta nivån hittills.

Risk för inflation?

Det är en bra fråga, det får man vara observant på, säger Jörgen Kennemar.

Mer arbetskraft

Men de stigande priserna kanske inte går att vältra över på kunderna rakt av, konkurrensen förhindrar det till viss del, resonerar Kennemar.

Annons

Även indexet för sysselsättningen stiger. Företagen ser ett ökat behov av att nyanställa. Men även här finns kapacitetsproblem, om inte nu, så ganska snart.

Företagen ser redan brist på arbetskraft i vissa branscher, säger Jörgen Kennemar.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Raketfart i industrin – inflation hotar Raketfart i industrin – inflation hotar