Rekordmånga uppsagda hittar nya vägar - E55
Annons
Annons

Rekordmånga uppsagda hittar nya vägar

Fortsatt många nya arbetslösa, men också rekordmånga som hittar nytt jobb eller börjar plugga. Arbetsmarknaden är splittrad, enligt statistik från TSL, vars uppgift är att slussa uppsagda arbetare vidare.

Annons
Annons
ArbeteTT

Fortfarande är det ett klart besvärligt läge på jobbmarknaden. Ungefär dubbelt så många uppsagda arbetare sökte stöd hos Trygghetsfonden TSL under tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Men jämfört med katastrofkvartalet innan handlar det om en rejäl uppbromsning, även om ökningstakten åter ökade i september igen.

I april, maj, juni var det en extrem ökning, sedan gick det ner till nästan normala nivåer i början av augusti. Men nu har det ökat igen mot slutet av september, säger Caroline Söder, vd på TSL.

Permitteringar

Företag har signalerat att de velat ha snabbt besked, före sista september, om det blir någon förlängning av de generösa permitteringsersättningarna även efter årsskiftet, annars blir det varsel. Enligt Caroline Söder är det inte orimligt att ökningen av uppsagda under september hänger ihop med det.

Men trots alla varsel, så är arbetsmarknaden långt ifrån död, tvärtom, enligt statistiken från TSL. En rekordhög andel, 93 procent, av de uppsagda som rullar in hos TSL har efter tolv månader hittat en ny sysselsättning, antingen ett nytt jobb, fast eller tillfälligt, eller någon form av utbildning. Vissa av dem kan förstås ha blivit uppsagda långt innan pandemin lamslog ekonomin i våras, men statistiken är ändå tydlig, enligt Carolina Söder.

Annons

De allra flesta hittar ett nytt jobb efter sex månader, så det vittnar om att det går fortsatt bra, säger hon.

Pluggar, byter yrke

De tillfälliga jobben har ökat som andel av de tillgängliga arbetstillfällena. Samtidigt är det 13 procent som väljer att plugga, mot normala fem procent. Båda de signalerna är tydliga tecken på en fortsatt osäker arbetsmarknad, enligt Caroline Söder. 34 procent av de uppsagda byter yrke, en lägre andel än normalt, vilket förklaras med att många inom krog- och byggbranschen hittar jobb relativt lätt inom samma bransch.

Fortfarande är det flest från hotell- och restaurangbranscherna som blivit av med jobbet, hela 30 gånger fler än det normala, men den trenden har avtagit. På senare tid har inströmningen av uppsagda från industrin och handel tagit över förstaplatserna. Och precis som annan liknande statistik visar så är det storstadslänen som dominerar.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Rekordmånga uppsagda hittar nya vägar Rekordmånga uppsagda hittar nya vägar