Reseskyddet begränsat för tidigare sjuka - E55
Annons
Annons

Reseskyddet begränsat för tidigare sjuka

När UD lyfter avrådan från att resa till tio länder gäller åter hemförsäkringens reseskydd. Men för att försäkringen ska gälla finns saker att vara extra noga med, särskilt om man nyligen varit sjuk.

Annons
Annons
EkonomiTT

Från den 30 juni finns det inte längre någon avrådan från att resa till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Det innebär att reseskyddet i hemförsäkringen åter gäller för resor till dessa länder.

De flesta försäkringsbolag hade exkluderat reseskyddet under tiden UD avrådde, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Res frisk

Hemförsäkringarnas så kallade reseskydd gäller normalt under 45 dagar på resa. Försäkringen ger exempelvis skydd vid akut sjukdom, eller olycksfall då läkarvård behövs.

Men personer som har varit sjuka under våren behöver vara särskilt noggranna före avresa, påpekar Gabriella Hallberg. Man ska vara fullt frisk när man reser.

Man får inte åka med en pågående sjukdom eller pågående vårdbehov, säger Gabriella Hallberg.

Det krävs att man har varit symptomfri de senaste tre månaderna generellt, för den typen av sjukdom, för att försäkringen ska gälla. Det gäller alla sjukdomar om man uppsökt läkare och fått vård eller behandling som journalförts, enligt Gabriella Hallberg.

Se till att kontakta försäkringsbolaget för att lämna information till en medicinsk förhandsbedömning som normalt sker via deras larmcentral. Då får du svart på vitt hur försäkringen gäller, säger hon.

Annons

Det är dock inte alla försäkringsbolag som har den tjänsten, så bäst är att själv kontrollera vad som gäller hos det egna försäkringsbolaget.

En risk

I dessa tider, anser hon, bör man noga överväga om man ska resa då situationen ju kan innebära att speciella omständigheter råder på resmålet. Sjukvården är särskilt pressad på många håll, vilket kan försvåra en vårdsituation även om försäkringen ska hjälpa till vid sjukdom och olycksfall.

För resor till länder dit utrikesdepartementet (UD) fortfarande avråder från icke-nödvändiga resor, typiskt sett turistresor, gäller fortfarande att de flesta försäkringsbolag, med vissa undantag, exkluderar reseskyddet i hemförsäkringen så länge en avrådan finns.

Reser man till dessa länder kan man inte heller räkna med det stöd och den information som en svensk ambassad i utlandet kan ge.

Man tar fortfarande en risk om man reser. Det gäller att vara välinformerad både före och under resan om situationen förändras snabbt, säger Gabriella Hallberg.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Reseskyddet begränsat för tidigare sjuka Reseskyddet begränsat för tidigare sjuka