Riksbankens första dollarlån i auktion - E55
Annons
Annons

Riksbankens första dollarlån i auktion

Den 19 mars ingick Riksbanken och en rad andra centralbanker ett så kallat swapavtal med USA:s centralbank (Fed) för att säkra tillgången till kortfristig upplåning i amerikanska dollar under coronakrisen. I en första auktion på torsdag erbjuds nu bankerna 10 miljarder dollar (nära 102 miljarder kronor) med en löptid på 3 månader, enligt ett pressmeddelande från Riksbanken.

Annons
Annons
CoronavirusTT

Riksbankens swapavtal löper i minst sex månader och uppgår till 60 miljarder dollar, vilket utökar förmågan att erbjuda utlåning i dollar på den svenska marknaden.

Torsdagens auktion är koordinerat med Danmarks Nationalbank och Norges Bank och auktionerna hålls samtidigt.

Även bland andra centralbankerna i Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydkorea liksom Europeiska centralbanken har slutit liknande överenskommelser med Fed.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Riksbankens första dollarlån i auktion Riksbankens första dollarlån i auktion