Osäkerheten ökar – Securitas växlar upp - E55
Annons
Annons

Osäkerheten ökar – Securitas växlar upp

Uppdaterad: 2019-11-06 12:45

I takt med att känslan av otrygghet i samhället ökar stiger efterfrågan på väktare. För säkerhetsjätten Securitas betyder det högre intäkter.

Vi har tagit oerhört stora steg i branschen, och att vi går åt rätt håll med vår försäljning understryker detta, säger Joachim Källsholm, Securitas Sveriges vd.

Annons
Annons
EkonomiTT
Securitas presenterar delårssiffror. Arkivbild.

Securitas presenterar delårssiffror. Arkivbild.

Securitas svenska verksamhet har över 9 000 anställda varav cirka 8 400 är väktare. Det gör företaget till den största väktarorganisationen i landet, och ledande i säkerhetsbranschen.

Företagets historia sträcker sig tillbaka till 30-talet, och det har hänt mycket i branschen de senaste åren. Förfrågan på väktare har ökat i takt med att den upplevda osäkerheten blivit allt mer påtaglig, enligt Securitaschefen.

Med allt som skrivs om att det sker skjutningar, sprängningar, utpressningar och hot och våld har också människors upplevda osäkerhet eskalerat, och flera av våra kunder efterfrågar mer resurser.

Ställer stora krav

Att osäkerheten ökar innebär att Securitas får fler uppdrag och växer som företag. Samtidigt ställer det oerhörda krav på industrin, menar Joachim Källsholm.

Vi kan inte bara sälja iväg våra vakter och leverera timmar, armar och ben i form av väktare och ordningsvakter, och tro att saker och ting löser sig. Vi måste ta ett stort ansvar och se till att våra vakter är säkra och har adekvat utbildning.

Det handlar också om att samarbeta tätt med polis och räddningstjänst för att bedöma vad Securitas kan och bör tillstå med.

Annons

Vi vet att vi aldrig kan ersätta en polisman, vi har inte den utbildningen eller kompetensen. Däremot kan vi bevaka brottsplatser där polisen tidigare stått på nätterna, så att polisen kan lägga sina resurser på brottsprevention på andra sätt.

Under de kommande åren behöver Securitas genomföra investeringar och utbilda sin personal.

Det handlar om stora investeringar inom teknik för att tillgodose våra kunders behov. Vi behöver också utbilda personalen i takt med att vi går från en traditionell vaktverksamhet till mer kvalificerade digitala tjänster.

Sedan står vi inför stora satsningar för att kunna vara så klimatneutrala som möjligt, där vi till exempel ska investera i hybrid- och vätgasbilar, säger Joachim Källsholm.

Försäljningen ökar

Från att ha haft en mer traditionell bemannad bevakning med personer som går ronder, använder sig företaget nu i större utsträckning av mer avancerade elektroniska säkerhetslösningar. Exempelvis fjärrstyrda intelligenta kameror som snabbt kan analysera och avgöra om ett inbrott är skarpt eller inte.

Under en lång tid har vi satsat på att samla in vår egen data och bearbeta den. Vi kan förebygga inbrott, avgöra hur många resurser som behöver skickas och planera vilken bevakning som behövs på ett helt annat sätt och innebär att vi kan vara mycket mer resurseffektiva.

Annons

Försäljningen av just säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet ökade med 11 procent under årets första nio månader, och representerar nu 21 procent av koncernens totala försäljning.

Vi ser en ljus framtid för säkerhetsföretagen i Sverige. Det är inte bara relaterat till att vi har en eskalerande oro i samhället. Securitas satsar också mycket på teknik och digitalisering och är med och förändrar den svenska säkerhetsmarknaden, säger Joachim Källsholm.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Osäkerheten ökar – Securitas växlar upp Osäkerheten ökar – Securitas växlar upp