Små företag vill ha längre och bredare stöd - E55
Annons
Annons

Små företag vill ha längre och bredare stöd

Förlängda stödåtgärder, som träffar fler. Det behövs för att rädda många små eller medelstora företag, enligt organisationen Företagarna.

Vi upplever ett hårt tryck ute i landet nu, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Annons
Annons
CoronavirusetTT

Höstens våg av coronapandemi verkar ha slagit bredare geografiskt mot företagen än den första vågen i våras.

En del regioner som inte berördes så mycket i våras är hårt drabbade nu, säger Fredrik Östbom.

Det blir ännu tuffare med den nya restriktionerna. Vi är i stort behov av att stödåtgärder förlängs och kan användas i större utsträckning av företagen, framhåller han.

Vill ändra gräns

Företagarna är i stora drag positiva till de stöd regeringen satt in under pandemin. Korttidspermitteringar och tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter har haft betydelse för många.

Men del åtgärder träffar för få, anser organisationen. Ett exempel är omställningsstödet. I dag kan det ges till företag som förlorat 50 procent av sin omsättning. Företagarna vill ha en mera generös gräns.

Det bör räcka med att man tappat 30 procent av omsättningen för att man ska få del av stödet, anser Fredrik Östbom.

Många sökte inte

I september gjorde Företagarna en undersökning bland sina medlemmar. Då uppgav en fjärdedel av de svarande företagen att de sökt något av de statliga coronastöden.

Men Östbom tror att fler skulle kunna få stöd, om de bara sökte.

Många tycker att det är för krångligt att ta del av stödåtgärderna, säger han.

Två exempel nämns:

Annons

Ett består av rädsla för att göra fel i ansökan och bli återbetalningsskyldig i efterhand.

Det är bra med kontroll. Men man har skrämt bort även seriösa företagare, säger Fredrik Östbom.

Osäkert om utdelning

Det andra är osäkerhet kopplad till framtida aktieutdelning.

Vad gäller framöver? Om man får coronastöd i år, får man då göra utdelning nästa år eller inte? Det måste företagen få besked om, så att man kan planera verksamheten, säger Fredrik Östbom.

841 företag svarade i Företagarnas undersökning. Det vara bara 26 procent av de tillfrågade. Men enligt organisationen är de svarande representativa för helheten, sett till bakgrundsfaktorer som storlek, geografiskt läge och så vidare.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Små företag vill ha längre och bredare stöd Små företag vill ha längre och bredare stöd