Snatteri och hot tillbaka i butikerna - E55
Annons
Annons

Snatteri och hot tillbaka i butikerna

Uppdaterad: 2021-04-08 09:05

Över fyra av tio handlare utsattes för brott första kvartalet 2021. Jämfört med kvartalet före är det en ökning med 14 procent, visar branschorganisationen Svensk Handels trygghetsbarometer.

Annons
Annons
BrottTT

Mest ökade snatteri och stölder som mer än en tredjedel av handlarna utsatts för. Men över hälften valde att inte polisanmäla.

En av fem handlare har utsatts för hot och nästan lika många för bedrägeri eller bedrägeriförsök.

Svensk Handel ser allvarligt på utvecklingen och konstaterar nu att minskningen av brott de tre sista månaderna 2020 inte var ett trendbrott. Det var de speciella omständigheterna med starkt begränsat antal besökare i butikerna som förklarade att färre utsattes under den perioden.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Snatteri och hot tillbaka i butikerna Snatteri och hot tillbaka i butikerna