Spelreklamen bättre – men brister kvarstår - E55
Annons
Annons

Spelreklamen bättre – men brister kvarstår

Spelreklamen utvecklas åt rätt håll – men fortsatt finns utrymme för förbättringar, konstaterar Konsumentverket i en ny granskning.

Det tyder på att spelbolagen har tagit åt sig av det vi uppmärksammat, säger Josefin Holmberg, jurist på Konsumentverket.

Annons
Annons
EkonomiTT

Verket har granskat 187 annonser i tidningar, podcasts, tv, sociala medier och internetsidor under perioden 10 februari till 1 mars i år.

Mängden reklam verkar vara ungefär densamma som vid 2019 års granskning, men vad gäller innehållet syns flera förbättringar, enligt Konsumentverket.

Bland annat har nu nästan all spelreklam bra information om stödorganisationer för de med spelproblem – endast i 7 procent av annonserna saknades sådan information, till skillnad från 61 procent av annonserna 2019.

Vi ser informationsskyldigheten som en väsenlig del för oss, att det finns rätt information så att konsumenter kan ta del av det om man upplever att man har problem, säger Josefin Holmberg.

Mer måttfull reklam

Även antalet annonser som strider mot kravet om måttfullhet i marknadsföringen har sjunkit jämfört med 2019. Bland annat har påståenden om snabba utbetalningar nästan försvunnit, likaså även påståenden av uppmanande karaktär.

Kraven på måttfullhet är en bedömning som ska göras i varje enskilt fall, och det ska göras en helhetsbedömning – men överlag tycker vi att vi ser en förbättring. Sedan finns det självklart marknadsföring som vi fortfarande bedömer inte är förenlig med måttfullhetskravet, säger Holmberg.

Annons

Konsumentverket ifrågasätter bland annat annonser som antyder att kunder har pengar innestående på sitt spelkonto, som frasen “100 000-tals kronor ligger orörda”. Sådant kan sannolikt ha särskilt stor effekt på personer i ekonomiska svårigheter och för personer som försöker sluta spela.

Verket vänder sig även mot den omfattande marknadsföringen av jackpotar och höga vinstbelopp. Påståenden som “Blir det miljonutdelning – igen?” ger ett vilseledande intryck av möjligheten att vinna summan, enligt verket.

Bättre om bonus

Gällande reklam om bonuserbjudanden har stora förbättringar skett, enligt granskningen. Till skillnad från 2019 finns i årets granskning inga erbjudanden som strider mot lagen om att bolag endast får erbjuda bonus vid det första speltillfället.

Överlag ser vi att det har skett förbättringar. Det finns fortfarande brister, absolut, men det sker förbättringar och det tyder på att spelbolagen har tagit åt sig av det vi uppmärksammat, säger Josefin Holmberg.

Granskningen har lett till att flera tillsynsärenden inletts, bland annat gällande reklam om bonuserbjudanden samt marknadsföring som anses strida mot måttfullhetskravet. De flesta ärendena har avslutats med frivillig rättelse från spelbolagen.

Annons

De har varit angelägna om att göra rätt och se över sin marknadsföring, där har vi också sett en positiv utveckling.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Spelreklamen bättre – men brister kvarstår Spelreklamen bättre – men brister kvarstår