Stora lager av virke i svenska skogar - E55
Annons
Annons

Stora lager av virke i svenska skogar

Lagren av virke i svenska skogar är större än på över tio år, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Inte sedan stormen Gudrun 2005 har virkeslagren varit så stora som nu.

Annons
Annons
SkogTT

Det samlade lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis var 36 procent högre vid månadsskiftet juni/juli i år, jämfört med förra året, enligt Skogsstyrelsen, som räknar med fallande priser under hösten..

Mest har lagret av tall- och barrmassaved ökat, med 55 procent jämfört med 2018. I ren volym är lagret drygt 10 miljoner kubikmeter.

Lagerökningen har främst två orsaker.

Vi har en dämpning i världskonjunkturen, så det är en starkt bidragande orsak. Sedan har vi väldigt mycket skador av granbarkborren, framför allt i Mellaneuropa, med centrum i Tjeckien och runt där, men även i Sydsverige. Och det har drivit utbudet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, till radion.

Han är dock inte orolig för branschen i ett längre perspektiv.

Man måste ju också ha med sig det att den underliggande efterfrågan på trä och trärelaterade varor är stark i världen. Vi har en tillväxt både på husbyggnationssidan med trä och träkonstruktioner och vi har det på massa-, och papperssidan.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Stora lager av virke i svenska skogar Stora lager av virke i svenska skogar