En bra tjänstepension - "från guldkant till nödvändighet" - E55
Annons
Annons

En bra tjänstepension – “från guldkant till nödvändighet”

En bra tjänstepension har blivit allt viktigare för att få en bra pension som går att leva på. Det senaste tio åren har dessutom klyftorna ökat mellan olika branscher och därmed fackförbund som förhandlar fram avtalen med arbetsgivarna. Sveriges Radios program “Plånboken” tog upp ämnet i sitt senaste program.

Annons
Annons

Är man fast anställd så har man sannolikt ett tjänstepensionsavtal men det är inte obligatoriskt.

Branscher som har ett bra avtal enligt programmet är industriarbetare, gruvarbetare och livs kollektivavtal, där till exempel slaktare ingår. Alltså yrken som ofta är mansdominerade.

På nedsidan återfinns till exempel hotell- och restaurang och vård- och omsorg, kvinnodominerade yrken.

Standardnivån är att 4,5 procent av lönen avsätts till tjänstepension. Programmet tar Livs kollektiv avtal som exempel där ytterligare två förmåner ingår: Deltidspension och ett arbetstidskonto, som är ett slags sparande som kan användas för att gå ner i tid eller extra pensionspengar.

Högre tjänstepension får stor effekt

Har man en extra komplettering av tjänstepensionen kan det få stor effekt.

– Av varje procent som man har mer i avtalet så ger det 2 000 kronor mer i pension varje månad när man blir pensionär, säger Håkan Svärdman som är samhällspolitisk chef på försäkringsbranschens fackförbund Forena

I “Plånboken” tar han upp att tjänstepensionens utveckling har varit stor de senaste tio åren.

“Från guldkant – till nödvändighet”

Annons

Några branscher har gått upp så mycket som 9 procent, alltså dubbel avsättning jämfört med det ordinarie avtalet. Men en trend är att detta sker främst inom den privata sektorn. Inom industrin- och gruvsektorn märks detta tydligast medan servicesektorn inom kommun och landsting där förekommer det inte.

– Tanken från början var att det skulle bli en guldkant på tillvaron som pensionär. Men det har blivit en nödvändighet för att överhuvudtaget kunna bibehålla sin standardtrygghet. så var inte tanken från början men det har blivit så.

Den främsta orsaken anses bero på att den allmänna pensionen har sjunkit. Från att ha legat på omkring 60 procent av lönen för 15 år sedan till att nu ligga på 48 procent.

Att det skiljer så mycket mellan olika branscherna, kan få konsekvenser i framtiden, menar han.
Det största risken är att det glappet mellan män och kvinnor på 5 400 per månad ökar ytterligare.

Tidigare har tjänstepensionen utgjort omkring en tiondel av pensionen men är nu uppe i genomsnitt i 25 procent.
– Har man haft mer än 40 000 kronor i lön, då kan vi prata om att halva pensionen som kommer från tjänstepensionen.

Fråga!

Annons

Det bästa sättet att ta reda på detta är att fråga arbetsgivaren helt enkelt vilket avtal man har, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på oberoende tjänsten Min Pension till “Plånboken”.

– Ta reda på vad din heter. Sedan kan man googla på det eller ringa och fråga, då lättare att få ett bra svar.

Hon ger även ett råd till egna företagare: “Spara ihop till din egen pension. Det är bra att tänka på avsättning på att göra en avsättning på ca 4,5 procent av inkomsten till tjänstepensionen”.

Diskuteras högre avsättningar

Plånboken ställer även frågan till henne vad som diskuteras politiskt för att höja pensionerna.

Att höja pensionsåldrarna är redan känt, vilket även E55 tagit upp nyligen genom den uppmärksammade rapporten “Jobba till 75 – en bra början”, presenterad av den tidigare moderate statsministern Fredrik Reinfeldt.

E55 gjorde senare en uppföljning om att Pensionärer jobbar högre upp i åldrarna. 

– I vissa kretsar diskuteras det att man (som arbetsgivare reds.anm) skulle betala mer än de 17,21 procent till allmänna pensionen som man gör nu. Kanske till 18,5 procent. Men någon ska betala, så det är ingen lätt fråga.

I “Plånboken” framhåller Kristina Kemp också vikten av att förstå att när man byter jobb så kan det innebära att man även byter tjänstepensionsavtal.

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel En bra tjänstepension – “från guldkant till nödvändighet” En bra tjänstepension – “från guldkant till nödvändighet”