Lönar det sig att vara aktiv som pensionssparare? - pensionsekonomen svarar - E55
Annons
Annons

Lönar det sig att vara aktiv som pensionssparare? – pensionsekonomen svarar

Varannan vecka svarar pensionsekonom Mattias Munter på era frågor om sparande och pensioner. Vill du ställa en fråga till Mattias skickar du den till [email protected]

Annons
Annons

Hej Mattias! Vi är ett gäng som badar bastu varje måndag och det är mycket samtal om pension och ekonomi. Hur skulle du rekommendera att man fördelar sitt sparande över de närmaste tio åren med förutsättningen är man vill börja kunna använda kapitalet efter denna period? Tack på förhand! Badgänget från Uppsala

– Här varierar individuella förutsättningar och riskvilja förstås men jag ska ge några inspel och tankar till era samtal. Jag utgår ifrån att pengarna ska användas som pension. Rent generellt innebär det att ni kan tänka mer långsiktigt än de tio åren. Är det tjänstpensionspengar som ska räcka resten av livet så behövs avkastning även under utbetalningstiden för att utbetalningarna också ska kunna höjas årligen.

Annons

– Med ett långsiktigt perspektiv så kan man alltså behålla en relativt hög andel risk i portföljen ett bra tag till. Som sagt så ska hänsyn tas till individuella ekonomiska förutsättningar och riskvilja men mellan 60–100 % andel risktillgångar i förhållande till räntor är rimligt. Med så låga räntor som vi lever med kan man inte räkna med någon avkastning att tala om från den delen av portföljen. Om man bara har aktier eller aktiefonder så kommer avkastningen å andra sidan att variera som allra mest. Därför är det klokt att om möjligt sprida riskerna till andra typer av riskfyllda tillgångsslag. Fastigheter, onoterade bolag, infrastruktur och krediter är exempel på sådant som kan ge bra avkastning utanför börsen och nås enklast genom traditionell förvaltning. Jag rekommenderar ingen att försöka tajma aktiemarknaden genom att gå in och ut med stora delar av sitt sparande. Se istället över balansen i sparandet årligen och närmare utbetalningstillfället kan det vara läge att ta ner risken något.

Hej. Räntorna är väldigt låga – är det fortfarande rekommenderat att välja mycket aktier tidigt i pensionssparandet för att sedan ha mer räntor senare? Mvh Mats

Annons

– Med låga räntor ska vi nog förvänta oss lägre avkastning på allt sparande framöver än vad vi sett de senaste decennierna. Att ta högre risk på pensionspengar under yrkeslivet är dock fortsatt den generella utgångspunkten. Men det finns fler risktillgångar än aktier som kan bidra. För det långsiktiga pensionssparandet är det klokt att förutom aktier om möjligt söka avkastning från mer långsiktiga tillgångar som fastigheter, onoterade bolag, infrastruktur, råvaror och krediter. På så sätt kan man få en mer robust portfölj med bra avkastningspotential. Med fonder är det noterade aktier och räntor som gäller men genom traditionell förvaltning kan man få den här typen av riskspridning på ett enkelt sätt. Traditionell förvaltning ger alltid någon form av garanterad pensionsutbetalning och har därför också en viss del räntor, men som bas att sedan komplettera med aktiefonder kan det passa även för yngre sparare.

– Inför och under utbetalningsperioden bör risken precis som du är inne på sänkas. Hur mycket och hur snabbt är individuellt utifrån den total ekonomiska situationen. Räntor är det som enklast sänker risken men återigen kan en väldiversifierad portfölj med olika typer av risktillgångar passa bra här. De flesta av Skandias kunder har cirka 60 procent risktillgångar under hela utbetalningstiden.

Annons

Hej Mattias! Hur ser du på att plocka ut hela tjänstepensionen direkt? Evy

– Att ta ut hela tjänstepensionen som en engångssumma är inte möjligt. Den kortaste tiden du kan välja att ta ut tjänstepensionen är som regel fem år. Men det är sällan en bra idé att vara så kortsiktig med sin pensionsplanering. För det första kan det innebära att du efter fem års utbetalningar får en väsentligt lägre pension och snabbt behöver ställa om din vardag från en dag till en annan. Min grundrekommendation när det gäller pensionsplanering är att planera för ett långt och aktivt liv. Utgå ifrån hur mycket du behöver för att kunna leva som du vill. Gör sen en prognos (exempelvis genom minPension.se) för att se hur många år just ditt pensionskapital räcker för att nå det målet. Når du inte 20 år eller längre så skulle jag titta närmare på om annat sparande kan användas som ett tillskott till pensionen över tid – eller om det går att skruva ner förväntningarna. Detta istället för att korta utbetalningarna drastiskt.

– Att ta ut tjänstepensionen på kort tid kan också innebära att pensionen blir så hög att den passerar brytgränsen för marginalskatt – ofta helt i onödan.

Hej, har det lönat sig att vara aktiv som pensionssparare? Undrar familj i Växjö

Annons

– Det beror på vad man menar med att vara ”aktiv”, men det kommer alltid löna sig att vara påläst. Dagens pensionärer har inte haft särskilt stor valfrihet för sin pension så det går inte riktigt att utvärdera för ett faktiskt pensionsutfall. Ju yngre du är, desto större möjligheter finns att påverka pensionen genom aktiva val. Det gäller både för den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Inom det allmänna pensionssystemet så är det för premiepensionen som aktiva fondval kan göras. Det klassiska exemplet som kvällstidningarna gillar att referera till där är utvecklingen av den statliga förvalsfonden AP7 Såfa. Det är en gigantisk global indexfond som kan hålla avgiften mycket låg och har genom att öka risken via belåning levererat hög historisk avkastning. På så sätt har förvalet hittills slagit de flesta aktiva val. Fonden har också en funktion som innebär att risken sänks i takt med åldern vilket gör den attraktiv för den som inte själv vill vara aktiv med fondval. En viktig poäng här är att det går att komplettera förvalsfonden med aktiva fondval för en del av pensionspengarna. Det är också viktigt att komma ihåg att premiepensionen i sig kompletterar den större inkomstpensionen där du själv inte kan göra några aktiva val och där utvecklingen i huvudsak är kopplad till inkomstutvecklingen i Sverige.

Annons

– När det gäller tjänstepensionen blir valmöjligheterna fler – och potentiellt viktigare. Precis som för premiepensionen så finns förvalsalternativ som ska vara ”bäst för flest”, men här finns val att göra för att hitta alternativ och kombinationer som passar just dig på bästa sätt. Ju mer tid och intresse du har för kapitalförvaltning, desto större anledning att göra ett aktivt val här. För en höginkomsttagare kan hälften av pensionen i framtiden komma från tjänstepensionen så det är verkligen värt att sätta sig in i hur det fungerar.

Annons

– Det finns också andra trygghetsperspektiv att ta hänsyn till när det gäller tjänstepensionen. Jag tänker då främst på vilket skydd du vill ha för familjen om du skulle dö i förtid. Här är ofta förvalen utformade som pensionsförsäkringar där det bara är du som kan få del av pengarna och när du dör så fördelas pengarna till resten av försäkringskollektivet. För den ”risken” som du tar att inte få ut pengarna får du ett extra tillskott till ditt pensionssparande – ett tillskott som blir större med åren och som gör störst skillnad under utbetalningstiden. Alternativet är att ha ett så kallat återbetalningsskydd som innebär att pengarna kan betalas ut till den närmaste familjen istället. För att få ett sådant skydd krävs normalt ett aktivt val. Under småbarnsåren, när man heller inte hunnit samla ihop så stort pensionskapital kanske ett ännu starkare familjeskydd behövs. Det kan också lösas genom ett aktivt val kopplat till tjänstepensionen. Kom ihåg att aktiva val också ska ses över regelbundet, inte minst vid stora familjehändelser och när du byter jobb.

Annons

– Det blev ett långt svar på en kort frågan men min huvudpoäng är att du alltid vinner på att sätta dig in i vilka möjligheter som finns. Ett ”icke-val” ska också vara ett medvetet beslut. Viktigast blir det för tjänstepensionen där valmöjligheterna är fler.

Hej Mattias, följer din spalt med stor nyfikenhet. Jag är orolig för att många länder drar på sig stora kostnader i samband med pandemin och att det kommer tuffa ekonomiska tider inom kort. Funderar därför på att sälja aktier och att köpa guld och silver. Tänker jag rätt? Tack på förhand! Jacob

– Kraftig skuldtillväxt kan absolut vara skäl till oro, vare sig den sker hos stater eller bland hushållen. Men av vad vi kan förvänta oss den närmaste tiden så är det snarare en kraftig återhämtning och starka tillväxtsiffror för världsekonomin som ligger i korten. Börsen är dock mer framåtblickande och visst kan det bli turbulenta tider där framöver. Jag rekommenderar ändå ingen att spekulera för stora delar av sitt sparande, allra minst om det handlar om pensionspengar. Det kan vara lika mycket spekulation att satsa stort på en enskild aktie som en enskild råvara. En portfölj utifrån spartid och riskvilja med bra riskspridning är det bästa över tid. Där kan råvaror med fördel vara en komponent, men då som en mindre del.

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Lönar det sig att vara aktiv som pensionssparare? – pensionsekonomen svarar Lönar det sig att vara aktiv som pensionssparare? – pensionsekonomen svarar