Oklar motivering från SBAB och staten - E55
Annons
Annons

Oklar motivering från SBAB och staten

Nya regler 2014 låg bakom extra-arvoden hos SBAB. Men det kan inte stämma, enligt Finansinspektionen.

Annons
Annons

Den senaste veckan har E55 kunnat berätta hur ordföranden och vice ordföranden i statens egen bolånebank SBAB i tre år tagit ut arvoden på några hundratusen kronor årligen även i bankens helägda dotterbolag SCBC, utan att redovisa detta korrekt i årsredovisningen.

Arvodets storlek går inte att utläsa vare sig ur SBAB:s årsredovisning, SCBC:s eller ur regeringens verksamhetsberättelse för de statligt ägda bolagen. Från ägarhåll på regeringskansliet förnekades först att den här typen av arvoden ens finns i dotterbolag till statliga bolag. Då med hänvisning till att det arbetet i så fall ingår i styrningen av koncernen.

      LÄS MER: Dolda arvoden till SBAB-höjdare

Förklaringen till att SBAB-koncernen ändå har betalat ut ersättning för uppdrag i dotterbolagsstyrelsen är att nya regler kring styrning som kom 2014. Dessa krävde att dotterbolagets styrelse också hade externa ledamöter. Tidigare satt endast SBAB-anställda i SCBC-styrelsen.

Men enligt Finansinspektionen finns det sedan gammalt regler som säger att det ska finnas minst tre ledamöter och att flertalet ska vara personer som inte är anställda i banken eller i företag som ingår i en koncern där banken är moderbolag.

– Det här är ingen ny regel, den har funnits sen 2005, möjligtvis 2006, säger Markus Ribbing, biträdande avdelningschef på Finansinspektionen.

Annons

      LÄS MER: Statliga SBAB riskerar böter

De nya regler som kom 2014 handlar bland annat om begränsningen av antalet uppdrag som styrelseledamöter kan ha. Mot den bakgrunden har det funnits en diskussion om styrelse-arvoderingen i banker generellt borde höjas eftersom ledamöterna får svårt att ta många uppdrag.

– Nu är det här ett så pass litet bolag. Det är bara de fyra stora bankerna som omfattas av ett faktiskt maximalt antal uppdrag. I övriga fall ska det var ett lämpligt antal, förklarar Markus Ribbing.

SBAB:s ordförande Bo Magnusson är förutom ordförande i dotterbolaget SCBC, ordförande i Carnegie Investment Bank och Carnegie Holding samt i Rikshem och Rikshem intressenter. Han är  också ledamot i den belgiska banken KBC Bank N.V och har det egna aktiebolaget Bmag.

– Det är svårt att säga på förhand hur många uppdrag man får ha om man sitter i ett sånt här bolag, säger Markus Ribbing.

      LÄS MER: Damberg duckar SBAB:s regelbrott

Men om dotterbolaget bara hade anställda i koncernen som ledamöter före 2014 var det då i strid med lagen?

– Jag kan inte svara på den specifika frågan.

Annons

På regeringskansliet förklarar man extra-arvodet med en hänvisning till det internationella regelverket GL44 som är europeiska bankmyndigheten EBA:s riktlinjer för intern styrning. Problemet är att inte heller det är nya regler, enligt Finansinspektionen.

– Det är EBA:s gamla riktlinjer för intern styrning och kontroll. Det som hände 2014 var att

FI införde en del av GL44 i den bindande föreskriften.

Det borde å sin sida inte ha haft någon större påverkan på hur SBAB-koncernen jobbade eller organiserade sig, enligt källor på Finansinspektionen. För riktlinjer och rekommendationer från EBA har samma status som FI:s allmänna råd. Det innebär att råden ska följas. Skillnaden är bara att företagen har möjlighet att välja vilket sätt de uppfyller reglerna på.

      LÄS MER: Skärpning staten!

Enligt Markus Ribbing kan man dock inte utgå från att alla bestämmelser i GL44 gäller som allmänna råd.

– Man behöver titta närmare på de specifika bestämmelserna som det gäller, säger han.

I SCBC:s egen årsredovisning går det inte att finna något som tyder på att bolaget påverkats av nya strängare regelkrav från 2014. Det finns inte heller någon bakgrund till varför ledamöterna plötsligt började arvoderas.

SBAB har nekat att lämna ut protokollen där arvodesbesluten framgår.

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Oklar motivering från SBAB och staten Oklar motivering från SBAB och staten