Biltullar drabbar Sverige – men USA hårdast - E55
Annons
Annons

Biltullar drabbar Sverige – men USA hårdast

Sveriges bilindustri kommer att drabbas hårt om USA inför extratullar på bilar och bildelar. Bilexporten till USA skulle bli 36 procent lägre och den totala svenska bilexporten 2,7 procent lägre än idag, om den aviserade höjningen genomförs, enligt en analys från Kommerskollegium.

Annons
Annons
EkonomiTT

I våras tillkännagav president Trump att importen av personbilar och bildelar utgör ett säkerhetshot mot landet, och tilläggstullar på 25 procentenheter utöver nuvarande tullar har aviserats.

USA:s handelsmyndighet har fått i uppdrag att förhandla med EU och Japan, och måste återrapportera hur förhandlingarna gått senast i mitten av november. Om inte överenskommelser om att minska fordonsimporten nås införs tilläggstullarna.

Något som väntas slå allra hårdast mot USA själva.

USA kommer inte att vinna ekonomiskt på att höja tullarna utan är det land som kommer att drabbas hårdast totalt sett, säger Petter Stålenheim på Kommerskollegium.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Biltullar drabbar Sverige – men USA hårdast Biltullar drabbar Sverige – men USA hårdast