Fastighetsägarna vill höja hyrorna 2,5 procent - E55
Annons
Annons

Fastighetsägarna vill höja hyrorna 2,5 procent

En hyreshöjning på 2,5 procent med lokala variationer vore rimligt när återhämtningen tar fart nästa år, enligt Fastighetsägarnas nationella vägledning. “Verklighetsfrånvänt”, svarar Hyresgästföreningen.

Annons
Annons
EkonomiTT

Det brukar sluta med en kompromiss, enligt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på Kungliga tekniska högskolan.

I regel slutar det med att det blir hyreshöjningar som inte blir så långt från inflationstakten, säger han till TT.

Lind påminner om att det enligt lag är den gamla hyresnivån som gäller tills det att parterna gjort upp om nya nivåer.

Inflationstakten i augusti låg enligt Statistiska centralbyrån på 0,7 procent. Detta är väsentligt lägre än Fastighetsägarnas vägledning om att nationellt höja hyrorna med 2,5 procent.

Avfärdas av motparten

Och tanken på att nationellt höja hyrorna med 2,5 procent avfärdas också inte oväntat av motparten, Hyresgästföreningen. Bland annat hänvisas till en utbredd ekonomisk osäkerhet i coronakrisen.

Erik Elmgren, biträdande förbundschef för Hyresgästföreningen, pekar även på att bolånetagare har fått undantag från amorteringskrav till augusti 2021, vilket sänkt boendekostnaderna för 170 000 bostadsrättsägare.

“För landets tre miljoner hyresgäster har inga lättnader införts. I stället föreslås nu hyreshöjningar”, skriver Elmgren.

Allmännyttan blir riktmärke

Annons

Tidigare i september har branschorganisationen Sveriges allmännytta, med över 300 allmännyttiga medlemsföretag, valt att avstå från att indikera en hyresutveckling nationellt för 2021. Allmännyttan hänvisar till kraftiga variationer för den ekonomiska utvecklingen i covid-19-pandemins spår.

Normalt är Allmännyttans lokala uppgörelser om hyror riktmärke för resten av hyresmarknaden.

Fastighetsägarna är i sitt utspel noga med att poängtera att de faktiska hyresförhandlingarna sker lokalt, på ortsnivå, där man måste anpassa eventuella hyreshöjningar till de förutsättningar som råder.

I takt med köpkraft

Grundprincipen är dock enligt Fastighetsägarna att bostadshyrorna bör utvecklas i takt med hushållens köpkraft, för att värna hyresrättens position och främja ökat byggande av nya hyresrätter.

“Givet de positiva prognoserna för svensk ekonomi under 2021 skulle en högre höjning kunna motiveras. Den stora osäkerheten när det gäller pandemins utveckling i vår omvärld talar dock för att en något mindre justering är rimlig”, skriver Tomas Ernhagen, Fastighetsägarnas chefsekonom, i en kommentar.

Men enligt Hyresgästföreningens Erik Elmgren är prognosen för hushållens reala disponibla inkomster 2020 en nedgång med 0,9 procent samtidigt som arbetslösheten lyft till en högre nivå än under finanskrisen.

Annons

“Med Fastighetsägarnas logik bör hyrorna snarare sänkas”, skriver han.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Fastighetsägarna vill höja hyrorna 2,5 procent Fastighetsägarna vill höja hyrorna 2,5 procent