Företagsnätverk kräver skarpare miljömål - E55
Annons
Annons

Företagsnätverk kräver skarpare miljömål

Uppdaterad: 2019-07-12 01:10

Det behövs tuffare miljömål och fler styrmedel från politikerna, skriver företrädare för Hagainitiativet, ett företagsnätverk som vill minska näringslivets klimatpåverkan, på DN Debatt.

Annons
Annons
EkonomiTT

Sverige behöver bland annat driva på att EU sätter mål om nettonollutsläpp senast till 2050, inklusive skarpare mål till 2030 och 2040. Det behövs också utvecklings- och investeringsstöd för stora tekniksprång som leder fram till så kallade negativa utsläpp, anser de tio företagsledare som undertecknat artikeln.

Dessutom behöver den offentliga upphandlingen bli mer strategisk för att skapa en marknad för företag som levererar klimatneutrala produkter och tjänster. Slutligen behövs en tydlighet och långsiktighet för transportsektorn, bland annat genom beslut om reduktionsplikt som ställer krav på bränsleleverantörerna att öka andelen biodrivmedel i bensin och diesel.

Rättad: I en tidigare version hade några bokstäver i ordet nettonollutsläpp fallit bort.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Företagsnätverk kräver skarpare miljömål Företagsnätverk kräver skarpare miljömål