Hälsofokus för "meteoritdrabbade" ekonomier - E55
Annons
Annons

Hälsofokus för “meteoritdrabbade” ekonomier

Begränsa de akuta konsekvenserna av krisen och bana väg för hållbar tillväxt och digitalisering, manar EU-kommissionen i sina råd till den coronadrabbade ekonomin. Svenska bankers dåliga rykte om pengatvätt tas särskilt upp i rekommendationerna.

Annons
Annons
EkonomiBryssel, TT:s korrespondent

EU-kommissionens finansansvarige förste viceordförande Valdis Dombrovskis jämför coronaviruset med en “meteorit” som skapat rena kratern i den ekonomiska ekonomin.

Det är nästan obegripligt hur mycket allt har förändrats sedan vi presenterade vår prognos i februari. Då hade vi de lägsta arbetslöshetssiffrorna på ett decennium, med tillväxt i alla EU-länder. Tre månader senare står vi inför en djup lågkonjunktur som slår mot alla länder i Europa och världen, säger Dombrovskis på en presskonferens i Bryssel.

Inga straff

De årliga landsspecifika rekommendationerna brukar mest ses fram emot för frågan om hur och om kommissionen ska agera mot länder med för stora statsskulder eller budgetunderskott.

Coronakrisen har dock satt alla på minus. Och därmed slipper alla undan, åtminstone tills vidare.

I normala tider skulle det här ha lett till öppnande av särskilda åtgärdsprocedurer, men det här är en exceptionell tid, konstaterar Dombrovskis.

EU-länderna bestämde gemensamt redan i mars att utlösa en särskild nödklausul i stabilitets- och tillväxtpakten för att tillfälligt kunna bortse från ordinarie budgetkrav.

Pengatvätt

Annons

För svensk del är kommissionens råd relativt allmänt hållna, med order om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hantera pandemin och stödja ekonomin och återhämtningen.

“Garantera motståndskraften i hälsosystemet, inklusive genom tillräckliga mängder av nödvändig medicin, infrastruktur och arbetskraft”, heter det bland annat.

Kommissionen uppmanar Sverige att särskilt fokusera på “ren och effektiv” energi, högteknologi, 5G-nät och hållbara transporter.

Precis som för merparten av medlemsländerna betonas även kampen mot pengatvätt. För svensk del viftas dock lite extra med varningsfingret.

“Ihärdiga anklagelser om misstänkt pengatvätt har drabbat svenska bankers rykte. Utmaningar återstår och den risk-baserade inställningen behöver fortfarande implementeras fullt ut”, konstaterar EU-kommissionen på onsdagen.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Hälsofokus för “meteoritdrabbade” ekonomier Hälsofokus för “meteoritdrabbade” ekonomier