Swedbank: Coronaviruset paralyserar världen - E55
Annons
Annons

Swedbank: Coronaviruset paralyserar världen

Uppdaterad: 2020-03-25 11:00

En arbetslöshet på tio procent redan till sommaren och en negativ tillväxt på fyra procent i år – det är Swedbanks dystra prognos för den svenska ekonomin.

Det är en dramatisk prognos, säger Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank.

Annons
Annons
EkonomiTT

Coronaviruset paralyserar världen och flera länder är på väg i hög takt mot en recession. Den bedömningen gör Swedbank i sin nya konjunkturrapport.

Jag tycker att den här väldigt breda och snabba nedgången i ekonomisk aktivitet tillsammans med den snabba uppgången i arbetslöshet inte kan kallas annat än recession, säger Andreas Wallström.

Negativ tillväxt

Jämfört med sin tidigare prognos har Swedbank gjort kraftiga nedrevideringar. Den globala ekonomin väntas nu krympa med två procent i år. För de flesta länderna spås en negativ tillväxt på mellan tre och sex procent.

Prognosen vilar på antagandet att de restriktioner myndigheter infört, inte bara i Sverige, och hushållens självpåtagna försiktighetsåtgärder, lättas upp inom några veckor, säger Andreas Wallström.

För Sveriges del är prognosen en BNP-tillväxt på minus fyra procent. Arbetslösheten kan enligt Swedbank nå tio procent redan till sommaren och styrräntan väntas ligga stilla på 0,0 procent.

Stora stimulanspaket

Det här är vår bästa bedömning nu. I vårt scenario kommer utvecklingen att vara väldigt svag under andra kvartalet och en svag återhämtning börjar efter sommaren, säger Andreas Wallström.

Annons

I prognosen har Swedbank också räknat med att det kommer att komma ytterligare stora finanspolitiska stimulanspaket. I Tyskland och USA har det redan presenterats stora satsningar. Wallström lyfter att Sverige hittills har varit väldigt försiktiga och har med starka statsfinanser utrymme för mycket mer.

Om det inte sker eller antagandet om restriktionerna visar sig felaktigt kommer vi sannolikt se ett ännu värre scenario.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Swedbank: Coronaviruset paralyserar världen Swedbank: Coronaviruset paralyserar världen