Brist på gödsel påverkar ekoodling - E55
Annons
Annons

Brist på gödsel påverkar ekoodling

Sveriges mål – 30 procent av jordbruksmarken ska vikas för ekologisk odling. Men utvecklingen står och stampar. Orsaken? Brist på stallgödsel.

Annons Annons
Annons Annons
LantbrukTT
Annons

Den svenska ekologiska odlingen har stött på patrull. Det handlar om brist på lämpligt gödsel, enligt en ny studie från AgriFood Economics Centre i Lund.

“Det tycks finnas en uppfattning om att det finns stora överskott på stallgödsel. Men det är snarare så att det finns för lite stallgödsel för att täcka den ekologiska produktionens nuvarande behov i nästan alla regioner”, säger Martin Nordin, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och författaren bakom studien i ett pressutskick.

Mineralgödsel får inte användas i ekologisk produktion, och det stallgödsel som gårdarna själv lyckas framställa täcker sällan hela näringsbehovet i lantbruket. En lösning kan vara att importera stallgödsel från granngårdar – och tillgången där kan vara en faktor som påverkar en gårds möjlighet att faktiskt bedriva ekologiskt lantbruk.

Studien belyser ytterligare ett problem för landets ekoodlingar. Mer stallgödsel kräver nämligen fler djur –något som matchar illa med klimathänsynen som egentligen kräver färre djur.

20 procent av den svenska jordbruksmarken odlas i dag ekologiskt, och ökningstakten har minskat.

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Brist på gödsel påverkar ekoodling Brist på gödsel påverkar ekoodling