KI: Ovanligt pessimistiska hushåll - E55
Annons
Annons

KI: Ovanligt pessimistiska hushåll

Hushållen är ovanligt pessimistiska om svensk ekonomi, konstaterar Konjunkturinstitutet (KI) när de presenterar en Barometerindikator för november.

Annons
Annons
EkonomiTT

Barometerindikatorn steg till 94,7 i november, från 94,0 i oktober. Detta antyder ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Samtidigt ligger tillverkningsindustrins konfidensindikator kvar en bit under det historiska genomsnittet efter en nedgång till 96,1, mot 96,3 i oktober.

“Mest pessimistiska är företagen inom insatsvaruindustrin. Att den sammanfattande indikatorn understiger det normala förklaras av industriföretagens jämförelsevis dämpade produktionsplaner för de närmaste månaderna”, skriver KI.

Hushållens konfidensindikator föll i november.

“Den låga nivån på indikatorn förklaras främst av ovanligt pessimistiska förväntningar på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas det kommande året”, skriver KI.

Annons
Annons
Läs nästa artikel KI: Ovanligt pessimistiska hushåll KI: Ovanligt pessimistiska hushåll