Negativa sparräntor gör ingen stor skillnad - E55
Annons
Annons

Negativa sparräntor gör ingen stor skillnad

De negativa räntor på insättningar över 750 000 danska kronor som införts av en rad danska banker kommer att dra in särskilt mycket pengar. Det rör sig om 1,1 miljarder för hela sektorn, om berörda bankkunder inte skulle reagera på räntekostnaden, enligt beräkningar gjorda av Danmarks centralbank.

Annons
Annons
EkonomiTT-Reuters-Ritzau

Centralbanken varnar samtidigt för ökade kapitalbehov i danska banker till följd av pressad lönsamhet.

Alla banker som granskats i samband med en stabilitetsrapport från centralbanken når upp till ställda kapitalkrav. Men då marginalerna i bankernas kapital har minskat ser centralbanken efter så kallade stresstester behov att överväga kapitaltillskott i flera av bankerna, så att de klarar av extremt stressade scenarion.

“Institutionerna kan stärka sin kapitalisering genom att dela ut en mindre andel av vinsten eller genom att emittera mer aktier”, skriver centralbanken.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Negativa sparräntor gör ingen stor skillnad Negativa sparräntor gör ingen stor skillnad